Vår kunskap

Idrott & Motionsskador

Vi erbjuder hjälp med bedömning, behandling och rehabilitering av idrotts & motionsskador. Oavsett om det handlar om ett trauma eller överbelastning, om du är elitidrottare eller motionär så hjälper vi dig tillbaka hela vägen till din idrott eller aktivitet genom en individuellt anpassad rehabplan.

Muskel & ledbesvär

Vi hjälper dig efter skada, överbelastning eller sjukdom att återfå god funktion och minska smärta i leder och muskulatur. Oavsett om du söker för ryggsmärta, muskelbristning eller artros ser vi till helheten och anpassar behandling och rehabträning efter dina behov.

Ortopedisk rehab

Behandling och rehabilitering efter skada eller operation tex axelkirurgi, fraktur eller muskelbristning. Vi hjälper dig att lägga upp en rehabiliteringsplan för att återfå normalt rörelsemönster och funktion utifrån din målsättning.

Neurologisk rehab

Rehabilitering av skador eller sjukdomar i centrala nervsystemet som tex stroke, MS, parkinsson, hjärntumör eller traumatisk hjärnskada med målsättningen att utveckla och förbättra rörelse och funktionsförmåga för att få tillbaka ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Manuell terapi

Specifikt riktad behandling av muskel, led eller nerv för att återfå rörlighet och funktion samt för att minska smärta.

Smärtlindring

Vid långvariga smärttillstånd eller tillfällig smärta erbjuder vi smärtlindring som komplement till din rehabilitering, tex akupunktur eller medicinsk laser. Val av behandling anpassas efter dina behov och baseras på noggrann undersökning och bedömning.